02 март 2009

От Уейн Дайър


Ти не си човешко същество с духовни преживявания. Ти си духовно същество с човешки преживявания.


Всичко във вселената се движи. Няма да задържиш водата, като я стиснеш в юмрук. Отпусни дланта си, за да я почувстваш.


Можем да дадем на другите само онова, което имаме в себе си.


Никой не знае достатъчно, за да бъде песимист.


Ако молитвата е твоето послание към Бога, интуицията е Божието послание към теб.


Задължен съм на всички, които ми казваха: „Не". Благодарение на тях постигнах всичко сам.


Толкова много хора очакват чудото, вместо да се превърнат в чудо.


Съвсем просто е да преброиш семенцата в една ябълка. Но кой от нас може да каже колко ябълки има в едно семенце?


Ти си резултат от всички картини, които някога си рисувал за себе си... и винаги можеш да сътвориш нови.


Страхът, че НЯМАТ достатъчно, пречи на мнозина да видят, че самото им съществуване вече Е достатъчно.


Всичко, с което разполагаш, е днешният ден и може би следващата седмица. Но само днешния ден - със сигурност.


Колкото и силно да стискаш портокала, няма да получиш от него сливов сок. Не можеш да реагираш с омраза, ако в теб има само любов.


Има една грандиозна лъжа - че сме ограничени. Единствените ни ограничения са онези, в които вярваме.


Докато все още се нуждаеш от причинно-следствени обяснения, няма да можеш да влезеш в света на истинската магия


Нито семейството, нито културната ти среда са формирали твоята личност. Ти самият си нейният създател.


Вслушвай се в тялото си и то ще ти каже всичко, което трябва да знаеш.


Получаваме само онова, което желаем да приемем.


В съвършената Вселена няма случайности.


Вселената, в която съществуваме, е съвършена. Забави крачка и й се наслади докрай.


Можеш да направиш всичко, което желаеш. Всичко!