24 септември 2009


Не пази днешните ядове за утре.

Татарска народна мъдрост