11 април 2009

Един човек помолил Иккю:
— Учителю, напишете ми няколко сентенции, които въплъщават висшата мъдрост.
Иккю взел четката и написал:
— Внимание.
— И това ли е всичко? — попитал човекът.
Тогава Иккю написал:
— Внимание. Внимание.
— Е — казал човекът — наистина не виждам нищо особено значимо в това, което сте написал.
Иккю отново взел четката и написал три пъти:
— Внимание. Внимание. Внимание.
Почти ядосан, човекът попитал:
— Какво всъщност значи това „Внимание“?
Иккю отговорил любезно:
— Внимание значи да внимаваш.

Дзен притча