11 юни 2012

Моменти от карнавала на биоразнообразието в Бургас

Можем само да се учим от децата, просто са изумителни. Успяват да преживеят всеки момент като много и изключително специален. Да се превръщат в жаби, пеликани, гущери, калинки и в каквото си поискат. И наистина се превръщат. И светът за тях е карнавал, игра и то съзнателна, където играят главната роля. Чувстват магията навсякъде около тях и стига да имат читави родители и подходящата среда, ще си запазят усещането до края на животите им.