24 май 2010

Лъвската глава

За Лъвската глава има много предположения и теории, но аз не вярвам на археолози и историци. Мястото просто трябва да се усети.
Не се препоръчва за хора, имащи страх от змии и кърлежи. Тук гъмжи от тях.

21 май 2010

Мрачно е. Ще вали. Тролеят е празен, кара бързо.
Навън малко циганче влачи по улицата умрял гларус. Хванал го е за лявото крило. След него остава пътека от бели пера. Колите минават на метър. Вятърът разпилява перата. Детето не откъсва лъщящите си очи от трупа. Какво ще го прави?

18 май 2010

Резерватът за водни кончета

Резерватът за водни кончета не е резерват по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Думата „резерват” в случая е употребена, за да опише определен район, който е трансформиран, за да предостави условията, необходими за възникването и развитието на един природен хабитат (блато или езерце в случая), който да се развива по своя собствен и естествен път. Тук, близо до Дебелт, на малка площ през 2004-та година, изкуствено е създаден водоем със специално оформени местообитания с различна дълбочина, течение на водата и състав на дъното. Днес „блатото” почти се е превърнало в самостоятелна и самоосигуряваща се екосистема.
И както всички знаем - водата е живот. В това малко царство живеят 19 вида водни кончета, водни костенурки, тритони, сива водна змия, дървесни жаби, големи крастави жаби, водни жаби и др. Около него се срещат черни и бели щъркели, лисици, видри, бели лебеди, диви зайци, мишелови, вранови, сиви и бели чапли, водни плъхове и др.
Мястото е подходящо за еднодневна почивка и размисъл. Казвам „за размисъл”, защото едва ли ще има някой, който няма да се замисли за процесите протичащи тук - едно малко блато, което е приютилo толкова много живот, че свят да ти се завие.