01 януари 2013

Изгрява първи ден
    на новата година.
    Вчера — колко си далече!…

                                  Ичику