24 май 2015

Русенски залез

За първи път ми е в този град - тръгвам си влюбена. Атмосферата, хората, Дунава, сградите, всичко. След три седмици се връщам пак.


06 май 2015

В царството на гларусите


Празнувам приключването на голям 6-месечен труд, напълно удовлетворена от посветеното време и резултатите. Празникът е на остров Св. Иван. Гларусите вече са снесли яйцата си, но този път не ни атакуват както обикновено, рано е. Времето се сменя на всеки 10 минути, докато накрая слънцето си пробива път. Сами сме на острова (няма други хора), а аз съм безкрайно щастлива...

Първите излюпени малки. Такива снимки се правят отдалече и за секунда, не се застоява изобщо около гнездото, защото майката ще се отдалечи, а малките ще прегреят под жаркото слънце.

Качулати корморани. Имат невероятни смарагдово-зелени очи и са включени в Червената книга на България.


 
Крайна спирка- Созопол.