17 юли 2009

Алдомировското блато

Алдомировското блато е защитена местност от 1989 година. Опазва уникални местообитания и над 40 вида висши растения. Разполага се върху 129.40 хектара. Зад него се намира местността Три уши, позната ни от българската история.
През 1991 година блатото пресъхва напълно и една през 2005-та отново започва да задържа вода. Разнообразието на птици е впечатляващо!

Няма коментари: