26 март 2010

Долмени


Учените приписват на тези долмени възраст около 3 000 години. И двата долмена са обърнати на юг, което ги свързва с култа към слънцето и безсмъртието. Описаните в България долмени са около 750, като голяма част от тях са само на хартия, защото са унищожени. Най-много са в Странджа и Сакар. Писмени сведения за цивилизацията, която е строила долмените няма. Според късните гръцки историци, тези земи са били населени с хора, които не са имали нужда да пишат, защото са можели да помнят.
Учените си налагат хипотезите, че долмените са всъщност гробници, което автоматично отхвърлям, защото в много малко от тях са намерени скелети. Освен това, долмените са строени за продължителна употреба, за което свидетелства и самата конструкция.
Остава загадка кой и защо ги е строил...


Няма коментари: