09 септември 2010

Ждрелото на река Ерма

Много бях чувала за това място и отдавна се канех да го посетя.
Не само, че не бях очарована, но направо си бях разочарована. Някой някога е направил пътека, най-вероятно общината, която изобщо не се поддържа от години. То и без това не е добре измислена...
Вниманието ми не беше дръпнато от величествената природа и естествените форми на скалите, а от купищата боклуци - следи от развития туризъм тук.

Тъжна гледка... Ей в такива моменти позитивното ми отношение към хората бързо отлита.

Работя по безпристрастността си.

Няма коментари: