25 април 2011

Човек никога не е тъй щастлив, нито тъй нещастен както си въобразява.
Ларошфуко

Няма коментари: