03 декември 2016

БалканътВисоко над Карлово е другият свят. Хората тук не са господари, а преминаващи сенки, повечето в тишина. Това е царството на вековните букови общества, на най-древните жители на земята – камъните и на живата вода. Царството на саламандрите, на  скалните орли, на малкия ястреб, кълвачите, мечките, козите и много други същества, видими и невидими…

Всички те наши роднини, част от голямото семейство.

Качвам се когато мога, за да не забравям. Същността.
Няма коментари: