07 април 2013

Пъстрият смок (Elaphe sauromates)

В миналото често срещан, днес видът е включен в Червената книга на България. Имах щастието за 10 минути да видя 4 различни екземпляра.
Дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и малки на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Достига дължина 180, рядко – 200 cm. Не е отровен.

Няма коментари: