18 декември 2010

Горите на Мюър

Националният паметник Горите на Мюър се намира на 19 километра северно от Сан Франциско. Той е създаден с цел опазване на 2,24 кв.км естествени местообитания на калифорнийска брегова секвоя. Това е последната гора с такива секвои на планетата. В миналото е била разположена на площ от 2 млн. акра, но днес е само върху 4 процента от тях.
Калифорнийската брегова секвоя като вид е на 260 млн. години. Средната височина на дърветата е около 70 – 80 м. Кората й достига до 30 см дебелина и съдържа танин, който й предава червения цвят. Дървесината й е труднозапалима, а специфичните съставки в кората я предпазват от лишеи, гъби и насекоми. Корените са плитки, растящи хоризонтално, а не на дълбочина. Поради тази причина цялото движение в парка става по определени пътеки, като излизането извън тях се смята за федерално престъпление. Този вид секвои вземат вода от мъглите, затова виреят само до около 30 мили навътре в сушата. Не понасят вятър.

Гората си е направо магическа. Поглъща те и те поема. Само след няколко минути губиш личността си и ставаш едно с Цялото. И тук имахме обидно малко време. Прибягах всичко.
Няма коментари: