18 април 2010

11 април 2010

Направихме я

Национална среща за екоселища и живот в единство и хармония с Природата.

Съчетахме я с обучение на домакините на тема "Вода. Дъждовна вода- улавяне и използване". Домакините бяха Пермашип център, гр. Шипка.

Между 1-ви и 5-ти април минаха над 120 души, от цялата страна.

Говорихме за пермакултура, алтернативно строителство, билки, култура и други; обменяхме опит и познания; разхождахме се до тракийските могили, църквата и в Балкана; топнахме се в минералните извори на Павел Баня и гледахме звездите.

Всеки си взе нещото от срещата, за което беше дошъл. Едни получиха отговорите, които търсеха, други намериха приятели, трети намериха вдъхновение и повече увереност за бъдещите си дела.

Имаше и дъжд, много смях и хубава храна.

Запознаване на първите дошли и преглед на програмата.

Опит за обща снимка.

Едната част от палатковия лагер.

И компостните тоалетни.

Практически занимания в градината.Децата не пропуснаха да се топнат в току що потеклите вади с вода :)

Приятните разговори бяха по всяко време.Имаше и оператор, снимащ за една нова зелена телевизия :)

И концерти...

Почивката си беше пълна.