30 май 2012

Хайде, хубаво лято на всички! Няма ме няколко месеца, може и повече, знам ли?...

07 май 2012

Ще ми се да седнем и да помълчим. Дълго... И без това всичко вече е казано, някъде от някой.