01 май 2009

Добрият стрелец се прицелва преди всичко в себе си.

„Дзен и изкуството на стрелбата с лък


Ако не можеш да намериш истината там, където си, къде другаде смяташ да я търсиш?

Доген


Единственият Дзен, който можеш да откриеш

по върховете на планините,

е този Дзен, който ти си занесъл там.

Робърт Пърсинг


Основното заблуждение на човечеството се корени в предположението, че аз съм тук, а ти — там.

Ясутани Роши


Дъждовните капки тупат по листата на дървото, но това не са тъжни сълзи, това е само мъката на този, който ги слуша.

Дзен поговорка


Пропиляваме живота си в подробности…

Опростявай, опростявай.

Торо


Цъфтящо грамофонче на прозореца ми

ме засища повече от всяка книжна метафизика.

Уолт Уитман


Пътят на воина трябва да бъде искрен както молитвата на умиращия."

Стоян Цветкашки