09 ноември 2014

Атанасовското езеро

В Бургас си имаме естествена лагуна - Атанасовско езеро. Общата му площ е над 7200 ха, дълго е близо 9 км, широко 4.3 км. Дълбочината му е едва 30 см, а водите му са свръхсолени.

Лагуната е превърната в солници през 1906 г. Добивът на сол се осъществява по традиционен начин чрез слънчево изпарение на концентрирана морска вода. Дигите и валовете са идеално място за гнездене на птици, а в солената вода живеят специфични видове, които им служат за храна.

Днес Атанасовско езеро е:

•    Едно от най-ценните и с най-голямо биологично разнообразие места в България;
•    най-редкият тип екосистема в България (лагуните изобщо са най-редките природни местообитания в Европа);
•    най-голямото находище на солянката, елегантната орхидея и солничното раче (артемия);
•    най-богатото на птици място в България– тук се срещат 318 от 420-те вида наши птици;
•    най-много видове от Червената книга на България;
•    най-големите гнездилища на саблеклюна, кокилобегача и речната рибарка и единственият дом на малката черноглава чайка, дългоклюната чайка и дебелоклюната рибарка;
•    едно от малкото места, където може да се види най-малкият бозайник на света – етруската земеровка;
•    мястото с най-голям добив на морска сол в България;
•    и най-голямото находище на лечебна кал в България.Няма коментари: