01 май 2010

Блатно кокичеСреща се по мокри, сенчести места, покрай реки и във влажни лонгозни гори. Цъфти през месеците април и май.

Видът е включен в Червената книга на България, категория "застрашен". Това е причината част от местообитанията му да бъдат обявени за защитени територии.

От блатното кокиче се правят галантаминови лечебни препарати, като нивалин, за лечение на детски паралич и други заболявания.
Отровно е.Няма коментари: