01 май 2010

Центърът за костенурки в село Баня
Иво Иванчев обяснява подробно за характеристиките на видовете.

А това е звездна костенурка. Шарки-чудо!
Не се среща в България.


Тук са детските отделения, разделени по видове и възраст.

Два бебешока :)


С видимо голямо желание хората са направили посетителски център за сухоземни костенурки. Останах впечатлена. Честно.

Просто отидете!

Тук е моментът да се каже, че и двата вида сухоземни костенурки срещащи се в България - шипобедрената и шипоопашатата, са световно застрашени видове.

Няма коментари: