18 май 2010

Резерватът за водни кончета

Резерватът за водни кончета не е резерват по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Думата „резерват” в случая е употребена, за да опише определен район, който е трансформиран, за да предостави условията, необходими за възникването и развитието на един природен хабитат (блато или езерце в случая), който да се развива по своя собствен и естествен път. Тук, близо до Дебелт, на малка площ през 2004-та година, изкуствено е създаден водоем със специално оформени местообитания с различна дълбочина, течение на водата и състав на дъното. Днес „блатото” почти се е превърнало в самостоятелна и самоосигуряваща се екосистема.
И както всички знаем - водата е живот. В това малко царство живеят 19 вида водни кончета, водни костенурки, тритони, сива водна змия, дървесни жаби, големи крастави жаби, водни жаби и др. Около него се срещат черни и бели щъркели, лисици, видри, бели лебеди, диви зайци, мишелови, вранови, сиви и бели чапли, водни плъхове и др.
Мястото е подходящо за еднодневна почивка и размисъл. Казвам „за размисъл”, защото едва ли ще има някой, който няма да се замисли за процесите протичащи тук - едно малко блато, което е приютилo толкова много живот, че свят да ти се завие.

Няма коментари: