28 юли 2014

Ернст Хекел – първа част


Хекел (16 февруари 1834 - 9 август 1919) е немски биолог, натуралист, философ, лекар, преподавател и художник, който е открил и описал стотици нови видове растения и животни, измислил и въвел основни термини в биологията, които използваме активно и до днес.

Особено впечатляващ е един от неговите трудове- „Арт форми от природата” (Kunstformen der Natur). Издаден е на части в периода между 1899 г. и 1904 г. и съдържа около 100 подробни черно-бели и цветни илюстрации на различни организми.

Нямам повече думи…


Няма коментари: