10 юли 2014

Плажът с бомбите

Le Fort-Vert, Франция.

Тук дойдохме, за да гледаме тюлени. Обаче, когато пристигнахме, военни с тежък багер дойдоха и ни помолиха да напуснем мястото, понеже ще взривяват бомби. Нещо не разбирах? Оказа се, че имат специална служба, която се занимава с обезвреждане на бомби, включително и тези останали от световните войни. На този бряг имаше доста. Когато бомбите се появят над пясъка, хората подават сигнал на тази служба, те идват и ги унищожават.

Ние пък ги помолихме първо да си видим тюлените :) Най-любезно хората ни почакаха.

 Видяхме два вида тюлени: Halichoerus grypus- 9 броя и Phoca vitulina- 7 броя.

Няма коментари: